• Klient decydując się na wykonanie tatuażu w SwetTattoo zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki.
 • Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie w obecności opiekunów prawnych albo za ich pisemnym pozwoleniem.
 • Klient ma obowiązek poinformować studio przed ustaleniem terminu sesji o wszelkich dolegliwościach/schorzeniach zdrowotnych, które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu w wyznaczonym dniu.
 • Posiadam świadomość o ryzyku wystąpienia powikłań z chorób skórnych przy usłudze wykonania tatuażu. Studio nie ponosi odpowiedzialności z tego wynikającej.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Zgoda na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją realizacji tatuażu.
 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
 • W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych.
 • Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.
 • Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie do administracji SwetTattoo.
 • Studio może wysyłać powiadomienia SMS przed wyznaczonym terminem sesji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wykonania tatuażu.
 • Studio umożliwia odbycie niezobowiązujących klienta konsultacji, celem omówienia ewentualnego projektu oraz udzielenia odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.

Rezerwacja

 • Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka, formularz kontaktowy na stronie internetowej lub osobiście w studiu.
 • Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą internetową lub na facebook. Termin przepada w przypadku niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 5 dni od ustalenia terminu.
 • Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Minimalna kwota zadatku to 100 zł, ale w zależności od wielkości projektu może być większa.
 • Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin.
 • Termin sesji można zmienić maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą.
 • Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji – niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu. W tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
 • W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub jego zachowanie stwarza niebezpieczeństwo dla siebie bądź otoczeni. W tym przypadku zadatek przepada.
 • Posiadam świadomość, że za powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu – w tym źle zagojony tatuaż – studio SwetTattoo NIE PONOSI odpowiedzialności finansowej, z tego tytułu wynikającej.

Wycena

 • Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
 • Cena minimalna wynosi 250 zł.

Projekt

 • Duże projekty przedstawiamy minimalnie na 4 dni przed terminem.
 • Mniejsze projekty przedstawiane są w dzień tatuowania.
 • W szczególnych przypadkach możliwe jest przedstawienie projektu wcześniej, jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.

Tatuowanie

 • Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych dotyczących SARS-CoV-2.

Gojenie

 • Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

Vouchery

 • Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu i są ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu.
 • Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy to jednak skonsultować w studio.
 • Klient kupujący Voucher jest informowany że niewykorzystana kwota Vouchera przy usługach tatuatorskich przepada i studio nie ponosi za to odpowiedzialności.
 • Każdy klient, który posiada Voucher może dokonać dopłaty gotówkowej do droższej usługi tatuażu, którą wykonał w SwetTattoo.
  Studio nie odpowiada za personalne ustalenia z tatuatorem, które naruszają treść niniejszego regulaminu!

Copyright 2022 © swettattoo.com

Designed by Devispace